Công ty Princess Lifestyle có chương trình chăm sóc khách hàng.

Quý khách hàng là thành viên của  trang web tiếng Việt Duocthaopls.com, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị thông qua địa chỉ Email mà quý vị đã đăng ký.

Mỗi khi công ty chúng tôi có những sản phẩm mới, đặc biệt là các chương trình giảm giá trong năm, chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách một cách nhanh chóng nhất!