Vaginal Douche - Bổ Sung Bơm

Monday, February 26, 201810:06 PM(View: 1453)
Code:#V90007
Sale Price:$4.99
In Stock
princesslife-vaginal-douche-01
princesslife-vaginal-douche-02
Thông Tin Sản Phẩm
Bổ sung bơm vào âm đạo, làm tươi và vẫn giữ sạch.

Thiết bị này không bao gồm các giải pháp thụt rửa. Sản phẩm này đã được đăng ký với FDA. Số đăng ký là 3010213827.

Xin đọc hướng dẫn cách dùng trước khi dùng

Để cách xa trẻ em và nơi thoáng khí.

CÔNG TY DƯỢC THẢO PRINCESS LIFESTYLE CÙNG BÁC SĨ MORITA giúp quí vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc được bán khắp nơi HOA KỲ, CANADA, THẾ GIỚI.
XIN GỌI: 1-800-990-8319 hoặc www.princesslife.com
Princess Lifestyle LLC 13150 Spring St. Baldwin Park, CA 91706